Bankernas hållbarhetsbetyg

Så här schyssta är bankerna på pappret. Men håller de sina löften i verkligheten? Klicka på bankens betyg och kolla!

Om Ekobankens betyg

Bankens hållbarhetslöften

Ekobanken ställer sig bakom 99 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Bankens policy är att endast låna ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt eller miljömässigt, såsom skolor, ekologisk odling, förnybar energi, rättvis handel, tidskrifter, kulturhus, sociala arbetskooperativ och konstnärlig verksamhet. Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom vapen, gruvor, olja & gas och icke-förnybar energi. Ekobanken är den enda banken i Sverige som öppet redovisar vilka företag som banken ger lån till. Se Ekobankens betyg inom olika teman.

Håller banken sina löften?

Ja, Ekobanken har inte haft någon finansiell koppling till de kontroversiella företag eller branscher som vi granskat hittills.

X

Om JAK Medlemsbanks betyg

Bankens hållbarhetslöften

JAK Medlemsbank ställer sig bakom 91 % av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst betyg har banken inom mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och arbetsvillkor. JAK har relativt låga hållbarhetsrisker eftersom den bara lånar ut till små företag som är verksamma i Sverige. Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom bland annat vapen, gruvor och fossila bränslen. JAK redovisar inte öppet vilka företag som banken ger lån till. Se JAK:s betyg inom olika teman.

Håller banken sina löften?

Ja, JAK Medlemsbank har inte haft någon finansiell koppling till de kontroversiella företag eller branscher som vi granskat hittills.

X

Om Swedbanks betyg

Bankens hållbarhetslöften

Swedbank ställer sig bakom 61% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och vid investeringar i skogsbranschen. Lägst krav ställs inom områdena skatteflykt och klimatförändringar. Se Swedbanks betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Våra granskningar visar att Swedbank är något bättre än andra stora banker på att följa sin policy i praktiken, men det finns en hel del brister:

– En granskning 2017 visade att Swedbank investerar över 1,1 miljard kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar. Swedbank var ändå bättre än de andra bankerna.

– En granskning 2017 visade att Swedbank investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Swedbank har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Swedbank även investerar 1,3 miljarder kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Swedbank investerat 39 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Swedbank sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att få företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Swedbank investerar över 2 miljarder kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Swedbank saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

– En granskning 2015 visade att Swedbanks satsat hela 11 gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014)

– En granskning 2015 visade att Swedbank investerade över 17 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt tre miljarder i kolbolag.

– En granskning 2015 visade Swedbank investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, men Swedbank kunde uppvisa ett relativt bra påtryckningsarbete med några av företagen.

Vad tycker du om Swedbanks resultat?

X

Om SEBs betyg

Bankens hållbarhetslöften

SEB ställer sig bakom 60% av de viktigaste standarderna och konventionerna för hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och vid investeringar i vapenföretag. Lägst krav ställs inom området skatteflykt och vid investeringar i jordbruksverksamhet. Se SEB:s betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Våra granskningar visar att det finns brister i hur SEB följer sina riktlinjer i praktiken:

– En granskning 2017 visade att SEB investerar 166 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att SEB investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och SEB har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att SEB även investerar 88 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att SEB investerar 386 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 visade att SEB satsat fyra gånger mer på fossil energi jämfört med fossil energi. SEB var ändå bäst av de stora svenska bankerna på att satsa på förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014).

– En granskning 2015 visade att SEB investerat över 13 miljarder kronor i de största fossilbolagen, varav drygt 2 miljarder i kolbolag.

– En granskning 2015 visade att SEB investerar i flera företag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter utan att banken särskilt aktivt försökt påverka företagen att ta ansvar.

Vad tycker du om SEB:s resultat?

X

Om Skandias betyg

Bankens hållbarhetslöften

Skandia ställer sig bakom 54% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer Skandia inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Lägst krav ställs inom områdena skatteflykt och vid investeringar i skog och gruvor. Se Skandias betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Flera av våra granskningar har visat att det finns brister i hur Skandia följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2017 visade att Skandia investerar 72 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Skandia investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Skandia har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Skandia även investerar 146 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Skandia investerade 23 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Skandia sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Skandia investerar drygt 100 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 av Skandias klimatarbete visade att bankens sparfonder investerat hela 30 gånger mer i fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), vilket var näst sämst av alla banker.

– En granskning 2015 visade att Skandias fondbolag investerat över 1 miljard kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 200 miljoner i kolbolag.

– En granskning 2015 visade Skandia investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, utan att banken särskilt aktivt försökt påverka företagen att ta ansvar.

Vad tycker du om Skandias resultat?

X

Om Handelsbankens betyg

Bankens hållbarhetslöften

Handelsbanken ställer sig bakom 53% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs inom området vid investeringar i jordbruksverksamhet, skog och gruvor. Se Handelsbankens betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Flera av våra granskningar visar att det finns brister i hur Handelsbanken följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2017 visade att Handelsbanken investerar 480 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken har inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Handelsbanken investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Handelsbanken har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Handelsbanken även investerar 644 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Handelsbanken investerat 22 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Handelsbanken sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Handelsbanken investerar nästan en miljard kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Handelsbanken saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

– En granskning 2015 visade att Handelsbankens satsat hela 24 gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014).

– En granskning 2015 visade att Handelsbanken investerar över 6 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav nästan 800 miljoner i kolbolag.

– En granskning 2015 visade Handelsbanken investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, utan att banken särskilt aktivt försöker påverka företagen att ta ansvar.

Vad tycker du om Handelsbankens resultat?

X

Om Länsförsäkringars betyg

Bankens hållbarhetslöften

Länsförsäkringar ställer sig bakom 50% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer banken inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs inom skatteflykt och vid investeringar i gruvor och fossila bränslen. Se Länsförsäkringars betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Våra granskningar visar att det finns brister i hur Länsförsäkringar följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2017 visade att Länsförsäkringar investerar 117 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken hade inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Länsförsäkringar investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Länsförsäkringar har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Länsförsäkringar även investerar 234 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog  

– En granskning 2016 visade att Länsförsäkringar investerade 31 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Länsförsäkringar sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Länsförsäkringar investerar 292 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 av Länsförsäkringars klimatarbete visade att bankens sparfonder investerat nästan 50 gånger mer i fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), vilket var sämst av alla banker.

– En granskning 2015 visade att Länsförsäkringars fondbolag investerat nästan 3 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 500 miljoner i kolbolag

– En granskning 2015 visade att Länsförsäkringar investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, men banken kunde också uppvisa ett relativt bra påtryckningsarbete med några av företagen.

Vad tycker du om Länsförsäkringars resultat?

X

Om Nordeas betyg

Bankens hållbarhetslöften

Nordea ställer sig bakom 45% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer bankens riktlinjer inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs vid investeringar i vapenföretag, skog och jordbruk. Se Nordeas betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Vår granskningar visar att det finns brister i hur Nordea följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2017 visade att Nordea investerar 664 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken hade inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Nordea investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Nordea har inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Nordea även investerar 2,5 miljarder kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Nordea investerade 359 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter. Nordea sålde senare sina investeringar efter att ha misslyckats att förmå företagen att stoppa projektet.

– En granskning 2016 visade att Nordea investerar nästan en halv miljard kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker sin befolkning och är inblandade i väpnade konflikter. Nordea saknar en policy som tar ställning mot den typen av investeringar.

– En granskning 2015 av Nordeas klimatarbete visade att banken satsat åtta gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014), men Nordea var ändå näst bäst bland de största svenska bankerna.

– En granskning 2015 visade att Nordea investerat nästan 18 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav drygt 3 miljarder i kolbolag.

– En granskning 2015 visade Nordea investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, utan att banken särskilt aktivt försökt påverka företagen att ta ansvar.

Vad tycker du om Nordeas resultat?

X

Om Danske Banks betyg

Bankens hållbarhetslöften

Danske Bank ställer sig bakom 42% av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst krav ställer banken inom mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Lägst krav ställs inom områdena biologisk mångfald, klimatförändringar och vid investeringar i energiföretag. Se Danske Banks betyg på olika teman.

Håller banken sina löften?  

Flera av våra granskningar visar att det finns brister i hur Danske Bank följer sin policy i praktiken:

– En granskning 2017 visade att Danske Bank investerar 145 miljoner kronor i Lundin Petroleum som anklagas för att ha bidragit till allvarliga övergrepp i Sudan, och banken hade inte ställt tillräckliga krav på företaget att ta ansvar.

– En granskning 2017 visade att Danske Bank investerar i företag som kopplas till kränkningar av ursprungsfolk och skövling av regnskog på Borneo och Danske Bank hade inte gjort tillräckligt för att försöka påverka företagen. En annan granskning 2017 visade att Danske Bank även investerar 98 miljoner kronor i indonesiska banker som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog.

– En granskning 2016 visade att Danske Bank investerade 11 miljoner kronor i företagen bakom den kontroversiella oljeledningen Dakota Pipeline i USA som kränker ursprungsfolks rättigheter.

– En granskning 2016 visade att Danske Bank investerar 82 miljoner kronor i vapenföretag som exporterar vapen till stater som förtrycker befolkningen och är inblandade i väpnade konflikter, trots att det bryter mot bankens policy.

– En granskning 2015 Danske Banks klimatarbete visade att banken satsat hela 15 gånger mer på fossila bränslen jämfört med förnybar energi de senaste fem åren (2009-2014).

– En granskning 2015 visade att Danske Bank investerat nästan 4 miljarder kronor i de största fossilbolagen i världen, varav nästan 300 miljoner i kolbolag.

– En granskning 2015 visade Danske Banks investerar i gruv- och oljeföretag som allvarligt kränker mänskliga rättigheter, utan att banken särskilt aktivt försökt påverka företagen att ta ansvar.

Vad tycker du om Danske Banks resultat?

X

Berätta för din bank vad du tycker!

Om betygen

Ju längre färgad stapel desto större hänsyn till hållbarhet lovar banken enligt sin policy.

Varningstecken betyder att banken inte hållit sina löften i praktiken, enligt våra granskningar. Klicka på stapeln för att läsa mer.

Läs mer om granskningsmetoden

Ett initiativ från

  • loggaSK_ rgb.jpg
  • AI logo gul 2013_RGB (1).jpg
  • Diakonia logotyp_ENG_CMYK.png
  • FA_logotyp_gul_med svart bakgrund.png
  • Naturskyddsföreningen

Finansieras med stöd från

  • Sidas logga.jpg

Tipsa vänner om att kolla sin bank!

Tack för att du delar!

Your message has succesfully been placed

×